Plat dak maken

Een plat dak maken, hoe moet dat nou? Bij een plat dak maken komen namelijk verschillende zaken kijken. Het is namelijk een hele klus om een plat dak te maken. En daarnaast vergt het onderhoud ook meer tijd van een plat dak. Wanneer uw dak lekt, of u een nieuw dak nodig heeft is een plat dak maken een aardige klus. Een klus die dan ook vaak uitbesteed wordt aangezien het de nodige risico’s met zicht meebrengt.

Plat dak maken: draagconstructie

Bij een plat dak maken is ten eerst de draagconstructie van het dak van groot belang. Het beoogde gebruik van het dak dat gemaakt dient te worden bepaalt de bouwmaterialen die gekozen worden. Wanneer het dak alleen als overkapping dient dan is er een minder zwarte draagconstructie nodig bij een plat dak maken. Indien u op uw platte dak wilt kunnen zitten en lopen is een zwaardere draagconstructie essentieel.

Plat dak maken: de opbouw

Bij een plat dak maken is de opbouw van belang. De meest voorkomende opbouw is als volgt: draagbalken gevolgd door houten plaatmateriaal, dakisolatie en tot slot de waterdichte afdekking van het dak. Op een bestaand dak wordt regelmatig waterbestendig materiaal geplaatst ter isolatie. Daarop wordt vervolgens grind of tegels geplaatst zodat de isolatie goed blijft zitten en optimaal zijn werk kan doen. Bij een plat dak maken zijn dit allemaal zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Plat dak onderhouden

Een plat dak maken is een ding. Na het plat dak maken dient het ook goed onderhouden te worden. De conditie van het dak dient goed te blijven. Sommige doen dit door het plaatsen van grind op de bedekking. Zaken als UV straling van de zon hebben zo geen invloed op de staat van het dak. Er kan ook gekozen worden een extra laag te laten branden over het dak. Kans op lekkage wordt zo verminderd.